Rodent Animalia na Animaliach Wrocławskich WROCŁAW 2/3.06

Kupię, przyjmę, pożyczę od kogoś

Moderator: Junior Moderator

Rodent Animalia na Animaliach Wrocławskich WROCŁAW 2/3.06

Postprzez Zirrael » Śr kwi 25, 2018 4:01 pm

link do wydarzenia na fb https://www.facebook.com/events/1957553841211917/

--- english below ---

Rodent Club PL ma zaszczyt zaprosić Was na Rodent Animalia 2018 - wystawę szczurów, wystawę myszy rasowych oraz pokaz małej egzotyki, które odbędą się podczas imprezy „Wrocławskie Animalia”!

Wystawy oraz pokaz odbędą się 2 i 3 czerwca 2018 w Hali Stulecia przy ul. Wystawowej 1 we Wrocławiu.

Wstęp dla odwiedzających jest płatny:
- rodzinny (2+2, 2+1, KDR) – 50 zł,
- normalny – 20 zł,
- ulgowy – 15 zł,
- dzieci do lat 5 – bezpłatnie.

Wstęp dla wystawców jest bezpłatny.

Wystawy oraz pokaz otwarte będą dla odwiedzających w godzinach:
- 02.06 – 10:00 – 18:00
- 03.06 – 10:00 – 17:00

Natomiast dla wystawców w godzinach 8:00 – 18:00/17:00 (przyjmowanie szczurów i myszy nastąpi 02.06 w godzinach 8:00 – 9:30).

Zgłoszenia przyjmujemy do 26.05.2018 włącznie na adres: wystawy@rodentclub.pl. Termin ten jest ostateczny i nie przewidujemy jego przedłużenia. Na e-mail wraz ze zgłoszeniem należy przesłać rodowody / metryki zgłaszanych szczurów (nie dotyczy szczurów nierodowodowych oraz myszy rasowych).

Formularze zgłoszeń:
- szczury rodowodowe i nierodowodowe:
docx: https://1drv.ms/w/s!Ak_xyuSBHPybhwHFJRXCnp5XUzD9
pdf: https://1drv.ms/b/s!Ak_xyuSBHPybhwMKhkLYOgJlvcKc
- myszy rasowe:
docx: https://1drv.ms/w/s!Ak_xyuSBHPybhn9XTrgzrgW7OoQO
pdf: https://1drv.ms/b/s!Ak_xyuSBHPybhwLrL_2_r2k4qU0o

Zgłoszenie można wypełnić ręcznie lub elektronicznie. Przy wysłaniu zgłoszenia na e-mail wystawy@rodentclub.pl podpis nie jest wymagany, natomiast na samą wystawę należy zabrać ze sobą podpisane zgłoszenie.

Każdy uczestnik musi zapoznać się z Regulaminem Rodent Animalia 2018:
- szczury: https://1drv.ms/b/s!Ak_xyuSBHPybhn5CgjB5GdQp1sVu
- myszy: https://1drv.ms/b/s!Ak_xyuSBHPybhn0q9ORX8clvQqXS
Niestosowanie się do Regulaminu skutkuje wyproszeniem z wystawy.

Do czasu zakończenia zgłoszeń wystawca może wycofać, zmienić ilość lub wystawiane zwierzęta bez poniesienia opłat z tego tytułu. Po 26.05.2018 zwierzęta nie mogą zostać wycofane i jeśli dane zwierzę po prostu nie przyjedzie, wystawca ma obowiązek uiścić opłatę za wszystkie zgłoszone zwierzęta.

Opłaty za wystawę:
- wpisowe (jednorazowa opłata od osoby): 5 zł,
- zgłoszenie każdego szczura:
* dla członków RCPL i SOCHP: 10 zł,
* dla pozostałych: 12 zl,
- zgłoszenie szczura towarzyszącego, nie podlegającego ocenie: 5zł.
- zgłoszenie każdej myszy: 5 zł,
- wypożyczenie duny / faunaboxu: 10 zł.

Opłaty będą przyjmowane na konto RCPL: 98 1540 1287 2001 3558 8993 0001 (Bank Ochrony Środowiska S.A.) do 26.05.2018 r. Po potwierdzeniu płatności i oddaniu własnoręcznie podpisanego zgłoszenia na miejscu wystawcom zostaną rozdane identyfikator oraz katalog wystawowy.

Na teren wystawy wstęp mają tylko wystawcy posiadający przy sobie (do okazania):
- rodowód/metryki,
- podpisane własnoręcznie zgłoszenie na wystawę,
- zaświadczenie weterynaryjne:
docx: https://1drv.ms/w/s!Ak_xyuSBHPybg12c9WMnFkATiSaD
pdf: https://1drv.ms/b/s!Ak_xyuSBHPybhmZCqCz3TENiuKlH
Wystawione nie później niż 3 dni przed wystawą (zalecane dwie wizyty w odstępie tygodnia).

Na teren wystawy nie mają wstępu szczury/myszy niezgłoszone i które nie przeszły wstępnej kontroli zdrowia.

Wystawca (wraz z osobami towarzyszącymi) zobowiązany jest do posiadania i używania własnego środka antybakteryjnego o jak najszerszym spektrum działania.

Wystawca jest zobowiązany do pilnowania, aby nie doszło do samowolnego dotykania zwierząt przez odwiedzających. Zwierzęta mogą być dotykane przez odwiedzających/wystawców jedynie w strefie wystawy, za zgodą właściciela i po wcześniejszej dezynfekcji rąk.

Wystawca zobowiązany jest do zgłaszania organizatorowi wystawy sytuacji będących zagrożeniem (nielegalnie wnoszone na wystawę zwierzęta, zachowanie zwiedzających, itp.).

Zapraszamy serdecznie wszystkich opiekunów szczurów i myszy wraz ze swoimi pupilami! Szczury nagradzane będą w oddzielnych kategoriach dla rodowodowych i nierodowodowych, również nagrody Best In Show przewidziane są dla szczurów rodowodowych i nierodowodowych!

W ramach imprezy „Rodent Animalia 2018” oprócz wystawy odbywać się będą:
- zabawy edukacyjne i konkursy dla najmłodszych w kąciku dziecięcym,
- spotkania i rozmowy z miłośnikami oraz hodowcami.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Rodent Club PL have an honor to invide you to Rodent Animalia 2018 – rat show, mice show and show of small exoticsm, which will take place during the “Wrocław Animalia” event!

The exhibitions and the show will take place on 2 and 3 of June, 2018 in Centennial Hall, ul. Wystawowa 1 in Wrocław.

Admission for visitors is payable:
- family (2 + 2, 2 + 1, KDR) – 50 PLN,
- normal – 20 PLN,
- reduced – 15 PLN,
- children up to 5 years old – free of charge.

The admission for exhibitors is free.

The exhibitions and the open show will be open to visitors during:
- 02.06 – 10:00 – 18:00
- 03.06 – 10:00 – 17:00

On the other hand, for exhibitors between 8:00 – 18:00 /17:00 (accepting rats and mice on June 2, 8:00 – 9:30).

Applications are accepted to 26.05.2018 r., solely to the adress: wystawy@rodentclub.pl. This deadline is final and we do not expect it to be renewed. You will need to submit the pedigrees / metrics of the submited animals to the e-mail along with the application (not required for non-pedigree rats and racial mice).

Application forms:
- pedigree and non-pedigree rats:
docx: https://1drv.ms/w/s!Ak_xyuSBHPybhnuOnViyRMDcySbr
pdf: https://1drv.ms/b/s!Ak_xyuSBHPybhny8QX7fGBIUIr7b
- racial mice:
docx: https://1drv.ms/w/s!Ak_xyuSBHPybhwRlQXPL3E4AlsRW
pdf: https://1drv.ms/b/s!Ak_xyuSBHPybhwUVV5yD3jlBVkmb

The application can be completed manually or electronically. When sending the application e-mail at exhibitions@rodentclub.pl, the signature is not required, however, the signed application should be taken with you for the exhibition itself.

Each participant of the exhibition must be familiar with the Rules of Rodent Animalia 2018:
https://1drv.ms/b/s!Ak_xyuSBHPybhwAZG-AnMGyYEStZ
Failure to comply with the Rules results in expelling from the exhibition.

By the time the applications are closed, the exhibitor may withdraw, change the amount or exhibited animals without any charges. After 26.05.2017, animals can’t be withdrawn and if the animal doesn’t simply arrive, the exhibitor is obliged to pay a fee for all reported animals.

Exhibition fees:
- entrance fee (one-time fee per person): 5 PLN,
- application of each rat:
* for members of RCPL and SOCHP: 10 PLN,
* for others: 12 PLN,
- rats accompanying (non-assesed): 5 PLN,
- application of each mouse: 5 PLN,
- rental of duna / faunabox: 10 PLN.

The fees will be accepted to RCPL account: 98 1540 1287 2001 3558 8993 0001 (Bank for Environmental Protection S.A.) until 26.05.2018. After confirmation of the payment and the hand-signed application, the exhibitors will be given their own identifiers and show catalog.

Exhibitors are only allowed to exhibit at the exhibition grounds:
- pedigree / metrics (not required for animals without pedigree),
- hand-signed application for the exhibition,
- vet certificate:
docx: https://1drv.ms/w/s!Ak_xyuSBHPybhnisurkyf3DPRCd9
pdf: https://1drv.ms/b/s!Ak_xyuSBHPybhnlf56gT3djHo0zq
issued no later than 3 days before the exhibition (recommended two visits a week apart).

Any unregisted and uncontrolled rat can not appear in the exhibition area.

Exhibitors (including their associates) are required to own and use their own antimicrobial agent with the widest possible spectrum of action.

The exhibitor is obliged to ensure that visitors touch animals anonymously. Animals can be touched by visitors / exhibitors only in the exhibition area, with the consent of the owner and after prior disinfection of the hands.

Exhibitor is obliged to report any dangerous situations to the organizer (like illegally brought to the exhibition of animals, behavior of visitors, etc.).

We invite all the owners of rats and mice with their pets. Rats will be awarded in categories for pedigree and non-pedigree, as well as Best In Show prizes for pedigree and non-breeding rats!

As part of the event “Rodent Animalia 2018”, in addition to the exhibition will be held:
– educational games and contest for kids in the children’s corner,
– meetings with owners, rat lovers and breeders.
Obrazek
Avatar użytkownika
Zirrael
 
Posty: 1347
Dołączył(a): Wt paź 04, 2005 1:12 pm
Lokalizacja: Warszawa

Re: Rodent Animalia na Animaliach Wrocławskich WROCŁAW 2/3.0

Postprzez Paul_Julian » Pn cze 04, 2018 11:43 am

Kto nie był, niech żałuje !
Fotki ode mnie : https://www.flickr.com/photos/38705295@ ... 1805761170
Szczursieny :
Sowa,Nezumi,Bubuś,Mucha,Fru-Fru
W szczurzym raju:
Dorian,Luna,Czika,Niunia,Śnieżynka,Pati,Florka,Nicponia,Kropek,Kredka,Partyzant Soran,Mysia,Gucia, Malwinka,Imbir,Lucjan,Maja,Igor,Figa,Pcheła,Biały Rekin,Krzyś Włóczykij,Trzykropka,Mink :(
Avatar użytkownika
Paul_Julian
 
Posty: 13093
Dołączył(a): N mar 08, 2009 2:21 pm
Lokalizacja: Gdynia


Powrót do Poszukuję

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość